ἀβροτονιτης οῖνος

[5] ἀβροτονιτης οῖνος, mit Abrotonum abgezogener Wein, Dioscor.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 5.
Lizenz:
Faksimiles:
5
Kategorien: