ἀβρο-τίμων

[5] ἀβρο-τίμων ἐκ προκαλυμμάτων, seine und kostbare Vorhänge, Aesch. AK. 675, wo Salm. unnöthig ἁβρο-πήνων conj.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 5.
Lizenz:
Faksimiles:
5
Kategorien: