ἀβύρτακος

[5] ἀβύρτακος, stand sonst Polyaen. 4, 3, 32 für ἀβυρ-τάκη.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 5.
Lizenz:
Faksimiles:
5
Kategorien: