ἀγέροχος

[12] ἀγέροχος, conj. für ἀγέχορος, = ἀγέρωχος, Ar. Lys. 128 t.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: