ἀγαθο-δαιμονιασταί

[6] ἀγαθο-δαιμονιασταί, Arist. Eth. End. 3, s. nach Hesych. -νισταί zu schreiben, die wenig Trinkenden, von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 6.
Lizenz:
Faksimiles:
6
Kategorien: