ἀγαθο-ποιέω

[6] ἀγαθο-ποιέω, wohlthun, Marc. 3, 4; auch recht handeln, im Ggstz von ἁμαρτάνειν, 1 Petr. 2, 26; von κακοποιεῖν, 3, 17; auch LXX. u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 6.
Lizenz:
Faksimiles:
6
Kategorien: