ἀγαθο-πρεπής

[6] ἀγαθο-πρεπής, ές, adv. – ῶς, dem Guten geziemend, wohlthätig, 89.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 6.
Lizenz:
Faksimiles:
6
Kategorien: