ἀγαθότης

[6] ἀγαθότης, ητος, ἡ, Güte, Sp. (nach Thom. Mag. unattisch für χρηστότης).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 6.
Lizenz:
Faksimiles:
6
Kategorien: