ἀγαλλίς

[7] ἀγαλλίς, ίδος, ἡ, eine Irisart, neben ὑάκινϑος genannt, Hymn. Cer. 426, wie in Nicand. frg. bei Ath. XV, 683 e. Vgl. ἀναγαλλίς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 7.
Lizenz:
Faksimiles:
7
Kategorien: