ἀγαλματο-ποιέω

[8] ἀγαλματο-ποιέω, Bildsäulen verfertigen, Poll. 7, 168.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 8.
Lizenz:
Faksimiles:
8
Kategorien: