ἀγαλματο-φόρος

[8] ἀγαλματο-φόρος, ein Bild im Herzen tragend, ehrend, liebend, Philo.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 8.
Lizenz:
Faksimiles:
8
Kategorien: