ἀγαλμο-ειδής

[8] ἀγαλμο-ειδής, ές, bildschön, Frg. bei Lyd. de ostent. p. 282. S. ἀγλαομειδής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 8.
Lizenz:
Faksimiles:
8
Kategorien: