ἀγαμένως

[8] ἀγαμένως, beifällig, mit Bewunderung u. Beifall, z. B. δέξασϑαι λόγον Plat. Phaed. 89 a; dem ταπεινῶς entgegenstehend bei Arist. Rhet. 3, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 8.
Lizenz:
Faksimiles:
8
Kategorien: