ἀγανακτικός

[8] [8] ἀγανακτικός, = ἀγανακτητικός, v. l. bei Plato, sonst 8p., wie Luc. Pisc. 4, s. Lob. Phryn. 520.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 8-9.
Lizenz:
Faksimiles:
8 | 9
Kategorien: