ἀγανός

[9] ἀγανός, ή, όν (von ΓΑ, γάνος, mit Α-ΓΑμαι zusammenhängend), freundlich, mild, Hom. βασιλεύς Od. 2, 236. 5, 8, δῶρα Il. 9, 1 13, bes. βέλεα, die milden Geschosse des Apollo und der Artemis, welche schnellen, sanften Tod bringen; 9, 499 erkl. man εὐχωλαί besänftigende Bitten, doch vgl. εὐχωλῇς ἀγανῇσι χαίρετε Od. 13, 357; μύϑοις ἀγανοῖσι παραυδήσας 15, 53; ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον Il. 2, 180, cf 189 u. 24, 772; – ἀγανοῖσι παρεψύχοντ' ἐπέεσσι Theocr. 13, 54; ἀγαναὶ φωναί Mnesim. com.; ἐλπίς Aesch. Ag. 161; ἀγανᾷ ὀφρύϊ γελάσας, mit freundlicher Braue lachen, Pind. P. 9, 33; λόγοι 4, 151; χάριτες I. 3, 8, u. s. w.; Noss. 7 πρόσωπον (VI, 353); – Compar., ἀγανώτερον βλέπειν Arist. Lys. 885; ἀγανώτατος Hes. Th. 468; – Adv. ἀγανῶς, Noss. 10 (IX, 665).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 9.
Lizenz:
Faksimiles:
9
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika