ἀγανό-φρων

[9] ἀγανό-φρων, ον (φρήν), mild, Hom. nur einmal, neben γλυκύϑυμος, ἀνήρ, Il. 20, 467; – ἄνδρες Cratin. B. A. 335; – behaglich, ἡσυχία Ar. Av. 1321.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 9.
Lizenz:
Faksimiles:
9
Kategorien: