ἀγαπάζω

[9] ἀγαπάζω, praes. u. impf für ἀγαπάω, lieben, liebreich behandeln, ϑεὸν ᾡδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην Il. 24, 464; ἀγαπάζοντι Pind. I. 4, 54; gew. liebreich empfangen, bewillkommnen, πατὴρ ὃν παῖδα Od. 16, 17, u. bes. med., ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ' ὅς κ' ἄλλοϑεν ἔλϑῃ 7, 33. κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους 17, 35; μειλιχίοις λόγοις μιν ἀγαπά-ζοντο Pind. P. 4, 241. Sonst nur noch 81;. D.; vor. dor. ἀγαπάξαι, Stob. 35, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 9.
Lizenz:
Faksimiles:
9
Kategorien: