ἀγαπησμός

[9] ἀγαπησμός, , dasselbe; τὸν ἐπὶ κακῷ γιγνόμενον ἀλλήλων ἀγ. Menand. B. A. 342.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 9.
Lizenz:
Faksimiles:
9
Kategorien: