ἀγγαρευτής

[10] ἀγγαρευτής, οῦ, ὁ, der einen ἄγγαρος Sendende, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 10.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: