ἀγγειό-σπερμος

[10] ἀγγειό-σπερμος und ἀγγειοσπέρματος f. L. bei Theophr, für ἐναγγειοσπέρματος, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 10.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: