ἀγγελικός

[10] ἀγγελικός, den Boten betreffend, VLL., z. B. ῥῆσις, Worte, die ein Bote spricht, aber ὄρχησις, ein Tanz während der Tafel, Ath. XIV, 629 e. – Bei K. S. = nach Art der Engel.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 10.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: