ἀγείρατον

[11] ἀγείρατον, nach E. M. u. Zon. = ἀγέρατον, für ἀγέραστον, πλεονασμῷ τοῦ ι (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 11.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: