ἀγεληδόν

[12] ἀγεληδόν, dasselbe, Hom. Il. 16, 160 von Wölfen (ἅπαξ εἰρημ.); Her. 2, 93 von Fischen; ἀγελᾱδόν Theocr. 16, 92 von Ochsen; Sp. von Menschen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: