ἀγησί-χορα

[13] ἀγησί-χορα προοίμια, Pind. P. 1, 4, chorführende Gesange.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: