ἀγκάζομαι

[14] ἀγκάζομαι, in die Arme (ἀγκάς) fassen, νεκρὸν ἀγ-κάζοντο ὕψι, hoben den Leichnam mit ihren Armen hoch, Il. 17, 722; ἀγκάσασϑαι, = ταῖς ἀγκάλαις βαστά-σαι, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 14.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: