ἀγκαλίζομαι

[14] ἀγκαλίζομαι, umarmen, τινά, Sim. mul. 77; Mel. 23 (XII, 122); Sp. D.; auch Plut. Symp. 2, 4, von Ringern, ἀλλήλους.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 14.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: