ἀγκαλιδ-αγωγός

[14] ἀγκαλιδ-αγωγός, einen Armvoll, ein Bündel tragend, von Eseln, Poll. 7, 109.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 14.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: