ἀγκιστρευτικόν

[14] ἀγκιστρευτικόν, τό, Plat., das Fischen mit Angeln, Sophist. 220.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 14.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: