ἀγκιστρο-ειδής

[14] [14] ἀγκιστρο-ειδής, ές, angelartig gekrümmt, Plut. plac. phil. 1, 3 (p. 356).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 14-15.
Lizenz:
Faksimiles:
14 | 15
Kategorien: