ἀγκτηριάζω

[15] ἀγκτηριάζω, einen Verband anlegen, u. ἀγκτη-ριασμός, Galen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: