ἀγκυλό-πους

[15] ἀγκυλό-πους, ποδος, krummfüßig, δίφρος bei Plut. Mar. 5, sella curulis.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: