ἀγκύλος

[15] ἀγκύλος, η, ον (ἄγκος, ἀγκών), gekrümmt, gebogen, bei Hom. vom Bogen, τόξα, Il. 5, 209 Od. 21, 264, ἅρμα Il. 6, 39; Pind. vom Adler, κρατὶ ἀγκύλῳ P. 1, 8; Ar. ἀγκύλαις χερσὶν ἁρπάζει, witzige Erkl. von ἀγκυλοχείλης, Eq. 204; ὄνυχες Plut. Gryll. 4; δρε-πάνη Ep. ad. 176 (VI, 21). – Uebertr. a) auf den Ausdruck: verwickelt, schwierig, ἀγκύλον ἠρόμην Luc. Hermot. 15; λόγοι Bisacc. 21 (καὶ λαβυρίνϑοις ὅμοιοι); bei Dionys. H. lobend: abgerundet. – b) auf den Charakter, listig, Lyc. 344 λαμπουρίς, ähnl. βάσις 262.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: