ἀγκῡρ-ουχία

[16] ἀγκῡρ-ουχία, ἡ (ἔχω), das Vorankerliegen, plur. Aesch. Suppl. 747.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: