ἀγλάϊσμα

[16] ἀγλάϊσμα, τό, Zierde, Schmuck, Aesch. δώμασιν Ag. 1285; von der Locke des Orest Ch. 191, wie Soph. El. 896; παρϑένον μητρὸς ἀγ. Eur. Hel. 11; vom Opfer. El. 325.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: