ἀγλαο-τριαίνας

[17] ἀγλαο-τριαίνας, Poseidon, mit glänzendem Dreizack, Pind. Ol. 1, 40 (äol. acc. ἀγλαοτρίαιναν).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: