ἀγλαο-φῶτις

[17] ἀγλαο-φῶτις, ιδος, ἡ, Ael. H. A. 14, 24. 27, eine Pflanze; über den Acc. f. Lob. paral. 257.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: