ἀγλαό-δενδρον

[16] ἀγλαό-δενδρον ματέραΛοκρῶν, Opus mit herrlichen Bäumen, Pind. Ol. 9, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: