ἀγλαό-θρονος

[16] ἀγλαό-θρονος, herrlich thronend, Pind. Μοῦσαι Ol. 13, 92; κόραι N. 10, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: