ἀγλαό-πυργον

[16] ἀγλαό-πυργον Ἴλιον, mit schönen Thürmen, Tzetz. Hom. 417.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: