ἀγλα-έθειρος

[16] ἀγλα-έθειρος ϑεός, Pan, H. Hymn. 18, 5, herrlich gelockt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: