ἀγοράομαι

[21] ἀγοράομαι, med., in der Versammlung, unter Mehreren reden, Lehrs Aristarch. 151; Hom. oft ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν, Il. 1, 73. 253 u. s. w.; praes. nur Il. 2, 337 ἀγοράασϑε [– ñ ñ – ñ des Verses wegen abweichend]. Allgemeiner, zur Berathung versammelt sein, Il. 4, 1 ϑεοὶ ἠγορόωντο πὰρ Ζηνί, was Nonn. Dion. 27, 241 nachahmt; Il. 8, 230 ἠγοράασϑε. – Hes. u. E. M. haben neben δημηγορεῖν auch ἐξεκκλησιάζεσϑαι und ἀϑροίζεσϑαι; Her. 6, 11 ἠγορόωντο ἐν ταῖς ἀγοραῖς. Aber Soph. Trach. 598 ἠγορῶ ξέναις, du sprachst mit ihnen, der Schol. erkl. ὡμίλεις; Ap. Rh. 2, 1226 ἀλλήλοισιν ἀμοιβαδὸν ἠγορόωντο.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 21.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: