ἀγορασία

[21] ἀγορασία, , erst Hyperid. in Schol. ad Hormog. (v. Casaub. ad Ath. 424 e) πορευϑῆναι ἐπὶ τὴν ἀγορασίαν, zum Kauf gehen. Teleclid. cem. bei Poll. 1, 127; Diog. L. 2, 78 ἐν ταῖς ἀγορασίαις; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 21.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: