ἀγορευτήριον

[21] ἀγορευτήριον, τό, Platz zum Sprechen, Inscriptt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 21.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: