ἀγορᾱ-νομία

[20] ἀγορᾱ-νομία, , B. A., Zon., Suid. λογιστεία, εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἐπισκοπούντων τὰ τῶν πόλεων [20] ὤνια. Amt des Marktmeisters, Arist Pol. 7, 11, 3. Bei Plut., Dionys. u. Sp. Aedilität der Römer.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 20-21.
Lizenz:
Faksimiles:
20 | 21
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika