ἀγριάς

[23] ἀγριάς, άδος, ländlich, für ἀγρία bei Dichtern, z. B. φηγοί Ap. Rh. 1, 28; ἐλαία Opp. Cyn. 4, 270; ἄμπελος Philip. 68 (IX, 561); auch ohne ἄμπελος, wilder Weinstock, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 23.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika