ἀγριό-φωνοι

[23] ἀγριό-φωνοι Σίντιες, von wilder, roher Stimme, Sprache, Od. 8, 294 (ἅπαξ εἰρημ.), vgl. βαρβαρόφωνος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 23.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika