ἀγρο-νομία

[24] ἀγρο-νομία, , das Amt des -νόμος, eines Beamten in Athen, Aufsehers über die Stadtländereien, oft bei Plat. Legg.; Arist. Po I. 6, 5 οἱ τῶν περὶ τὰ ἔξω τοῠ ἄστεος ἄρχοντες.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 24.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika