ἀγρότις

[24] ἀγρότις, ιδος, ἡ, ländlich, Νύμφη Ap. Rh. 2, 509; πέρδιξ Simm. Rh. 4 (v II, 203); ἠχώ P. Sil. 48 (v I, 54); κούρα, Artemis, Antip. Sid. 19 (VI, 111), welches wie αἰγανέη ἀγρ. P. Sil. 47 (v I, 57) auch auf die Jagd bezogen werden kann.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 24.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: