ἀγρώσσω

[25] ἀγρώσσω, = ἀγρεύω, jagen, fangen, Hom. nur Od. 5, 53, von einem Vogel, ὃς ἰχϑῠς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ; – Lyc. 499. 598; Call. Apol. 60 Ατρεμις ἀγρώσσουσα, wie Nonn. D. 16, 130; vgl. Opp. C. 1, 129 (wo vor Schneider das med. stand); Nic. Th. 416.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 25.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: