ἀγυιο-πλαστέω

[25] ἀγυιο-πλαστέω καλιάς, Nester straßenweise bauen, Lycophr. 598.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 25.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: